*ลับสุดยอด
       ไอเซ็นเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันวิญญาณชินโอและเป็นอาจารย์สอนวิชาคัดอักษรด้วย (เราอยากจะขอสมัครเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของอาจารย์ไอเซ็นด้วยจังเลย)
       หน่วยที่  5 เองก็เปิดชั้นเรียนวิชาคัดอักษรเดือนละครั้งเช่นกัน ทั้งๆที่วิชาคัดอักษรเป็นวิชาเลือกแท้ๆ  แต่ทว่ากลับมีนักเรียนเข้ามานั่งเรียนเกิน 100% จนต้องมีนักเรียนบางกลุ่มต้องไปนั่งเรียนตรงระเบียงทุกครั้งถือได้ว่าเป็นวิชายอดนิยม 
      ถึงแม้ปัจจุบัน อาจารย์จะหายสาบสูญไปแล้วก็ยังมีเสียงเรียกร้องจากนักเรียนให้อาจารย์ไอเซ็นกลับมาสอนไวๆ

edit @ 26 Feb 2016 15:49:35 by Aizen

Comment

Comment:

Tweet