ดาบฟันวิญญาณของไอเซ็น

posted on 03 May 2012 15:27 by aizen-sosuke

ขั้นต้น (ชิไค)

  • ชื่อ : เคียวกะซุยเกสึ  (ญี่ปุ่น鏡花水月  Kyōka  Suigetsu, กระจก  บุปผา  จันทรา  วารี )
  • คำปลดปล่อย :  จงแหลกสลายซะ  (ญี่ปุ่น砕けろ  kudakero)
  • ลักษณะ :  แล้วแต่จะกำหนดเช่นจะกำหนดให้หลอกจากผึ้งเป็นมังกรแล้วแต่ผู้ใช้จะกำหนดรูปร่าง
  • ความสามารถ : มีความสามารถในการสะกดโดยสมบูรณ์และไร้ช่องโหว่โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ผู้ที่ต้องการสะกดโดยสมบูรณ์มองเห็นการปลดปล่อยดาบเล่มนี้ เพียงครั้งหนึ่งก็จะแสดงผล   แสดงผลได้ตลอด   แม้กระทั่งชักดาบออกจากฝักเข้าสู้กับยมทูตก็ตาม  แต่ก็ไม่สามารถใช้กับโทเซ็นได้  เนื่องจากตาบอด

วิธีป้องกัน : ห้ามเห็นการปลดปล่อยดาบเด็ดขาด

วิธีแก้ : จับตัวดาบของเคียวกะซุยเกสึก่อนจะถูกสะกด

edit @ 26 Feb 2016 15:54:41 by Aizen

Comment

Comment:

Tweet